การเปลี่ยน(ซ่อม)พื้นกระเบื้องยาง

หลายๆคนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นบ้าน แต่ถ้าเป็นป้ญหาเกี่ยวกับพื้นกระเบื้องยางส่วนใหญ่ที่พบมักจะเป็น การบวมงอจากการโดนน้ำขังแล้วกาวที่ติดแผ่นกระเบื้องยางเสื่อมทำให้แผ่นกระเบื้องยางหลุด ผิวหน้ากระเบื้องยางถลอกจนลายผิวหน้าหายไป แต่ไม่ต้องห่วงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระเบื้องยางมีวิธีที่ง่ายและใช้เวลาน้อยมาก

กระเบื้องยางหลุดจากการโดนน้ำขัง

วิธีการเปลี่ยนกระเบื้องยาง

เพียงใช้เตารีดวางบนแผ่นกระเบื้องยาง ที่ต้องการ จะทำให้กระเบื้องยางอ่อนตัว สามารถดึงออกได้อย่างง่าย และนำแผ่นใหม่มาติดตั้งโดยการทำความสะอาดที่พื้นผิวโดยใช้เกียง ทำความสะอาดให้เรียบและทากาว สามารถติดแทนแผ่นเดิมได้ ทันที

 

ถ้าเกิดกรณีน้ำรั่ว บริเวณที่ติดตั้งกระเบื้องยาง ให้แก้ปัญหารอยรั่วของน้ำก่อน แล้วจึงนำแผ่นกระเบื้องยางที่หลุดออก ตรวจสอบพื้นที่ว่าแห้งและปราศจากความชื้น สามารถตรวจสอบได้ โดยนำแผ่นพลาสติกใส ขนาด 12”x12”มาปิดตรงพื้นที่แล้วใช้เทปใสปิด 4 ด้านไม่ให้มีอากาศเข้า ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง ถ้าไม่มีไอน้ำเกาะที่แผ่นพลาสติก แสดงว่าไม่มีความชื้นแล้ว สามารถนำแผ่นใหม่ติดตั้งได้ เลย