โครงสร้างกระเบื้องยาง

กระเบื้องยางบางทีก็เรียกว่า กระเบื้องไวนิล หรือ กระเบื้อง PVC
โดยกระเบื้องยางสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างประกอบด้วย 5 ชั้น ดังนี้

  1. ชั้นเคลือบสาร UV – เคลือบสาร ยูวี เพื่อให้ป้องกันเชื้อแบคทีเรีย กันไม่ให้ฝุ่นติด ทำความสะอาดง่าย ช่วยรักษาสีไม่ให้ซีดจาง
  2. ชั้นกันสึก – เป็นชั้นที่ช่วยป้องกันการขีดข่วนการฉีกขาดของพื้นผิว
  3. ชั้นพิมพ์ลายสี – เป็นลายพิมพ์สี ลายไม้ ลายหิน เป็นต้น
  4. ชั้นไวนิล – ทำมาจาก PVC เป็นชั้นที่ช่วยให้ขนาดคงที่ไม่ยืด-หดเมื่อโดนความร้อนหรือความชื้น
  5. ชั้นฐาน – เป็นฐาน PVC เพื่อให้พื้นมีความมั่นคง หรือทำเป็นตารางให้มีพื้นผิวสำหรับติดกาวกับพื้น
โดยกระเบื้องยางของแต่ละยี่ห้ออาจจะแตกต่างกัน ตามแต่คุณสมบัติที่ต้องการเพิ่มเติม เช่น เพิ่มชั้นกันแบคทีเรีย เพิ่มชั้นใยแก้ว ชั้นกันไฟฟ้าสถิตย์ เพิ่มชั้นไวนิล เพื่อเพิ่มความคงทน เป็นต้น