คอนโดแห่งแรกใจกลางเมืองยะลา เอ.พี.ไอ. คอนโดมิเนียม A.P.I. Condominium

พื้นกระเบื้องยางลายไม้

Architect Wood
W3221
7”x48”x3.0 mm