บริษัท เหรียญไทยรุ่งเรือง พลาสติก จำกัด

     เป็นบริษัทผู้ผลิต พี วี ซี ไวนิล ชั้นนำของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ TG TARGET ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2537 ปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 20 ปี มีกำลังการผลิตมากกว่า 1 ล้าน ตารางเมตร ต่อปี ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท

     บริษัท เหรียญไทยรุ่งเรือง พลาสติก จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น โดยจัดให้มีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้น (R&D) ซึ่งมีหน้าที่ในการสรรหาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ใยหิน ( Asbestos) ที่มีอันตรายอย่างมากต่อสุขภาพ ซึ่ง บริษัท เหรียญไทยรุ่งเรือง พลาสติก จำกัด ได้ทำการพัฒนากระเบื้องยางปูพื้นโดยไม่มีการผสมแร่ใยหิน ซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มั่นใจในการเลือกใช้มากยิ้งขึ้น

     ปัจจุบัน จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น สีพี้น ลายไม้ ลายหิน ลายพรม ลายหญ้า ฯลฯ